YTD Video Downloader 7.8.3

YTD Video Downloader 7.8.3

GreenTree Applications SRL – 9,7MB – Shareware
ra khỏi 34 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
YTD Video Downloader là một ứng dụng đơn giản cho phép tải video từ YouTube, Facebook và các trang web khác và chuyển đổi chúng để định dạng khác nhau. Giao diện của nó là gọn gàng và trực quan. Bất cứ ai có thể sử dụng chương trình này mà không có bất kỳ vấn đề, bao gồm cả người mới bắt đầu. Nó tự động phát hiện URL của video và thêm nó vào danh sách chờ tải về. Hơn nữa, nó hỗ trợ tải video từ nhiều trang web, từ những người nổi tiếng như YouTube và Facebook để ít hơn những người được biết đến như Youku. HQ và HD video cũng có thể được tải về.

Tổng quan

YTD Video Downloader là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi GreenTree Applications SRL.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.791 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của YTD Video Downloader là 7.8.3, phát hành vào ngày 03/11/2021. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/07/2012.

YTD Video Downloader đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 9,7MB.

Người sử dụng của YTD Video Downloader đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho YTD Video Downloader!

Cài đặt

người sử dụng 1.791 UpdateStar có YTD Video Downloader cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
GreenTree Applications SRL
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản